Kerkelijk zegel

De Christelijke Gereformeerde Kerk Culemborg heeft in het verleden nooit een kerkelijk zegel gehad. In juli 2002 is er een zegel ontworpen om op de officiële documenten van de kerk gebruikt te kunnen worden. De uitleg van de betekenis van het zegel luidt als volgt.

Kerkelijk zegelHet bovenste randschrift is het middelste gedeelte van de tekst uit Openbaring 3:8. Deze tekst benadrukt het belang van de Woordbediening.
In de tweede plaats is deze tekst gekozen omdat deze staat in het gedeelte waar ook gesproken wordt over ‘gij hebt kleine kracht, maar gij hebt Mijn Woord bewaard’. Het mag van de kleine gemeente Culemborg die ruim 133 jaar vacant is geweest gelden: kleine kracht. Maar door alles heen mag óók gelden: door genade Zijn Woord bewaard. Nog altijd is er in Culemborg een geopende deur. Het onderste gedeelte van het randschrift vermeldt de naam van de kerk waartoe het zegel behoort: Christelijke Gereformeerde Kerk Culemborg.
De voorstelling in de binnenste cirkel is symbolisch voor de Bijbeltekst en toegepast op de gemeente te Culemborg.
De uitleg van de symbolische voorstelling, van ‘buiten’ naar ‘binnen’:

Zo symboliseert de deur in één keer diverse dingen:

Moge het kerkelijk zegel niet alleen de saamhorigheid binnen onze gemeente bevorderen, de eigenheid van de gemeente tot uiting brengen, maar mag het ook een getuigenis geven van die ene Naam die onder de hemel gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden.