Vertrouwenspersoon

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan, een iets te nadrukkelijke hand op je schouder en soms nog verdergaand. De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning of advies nodig hebt.

De vertrouwenspersoon in onze gemeente is H.N. (Henk) de Ronde. Hij is volledig onafhankelijk van de kerkenraad en heeft geheimhoudingsplicht. Je kunt hem bereiken op 0345-501789 of via de contactpagina.